ul. Zgoda 4/11, 81-361 Gdynia
+48 501 447 601
eldance@wp.pl

Zgłoszenie dziecka do zajęć

Imię dziecka

Nazwisko dziecka

Nr szkoły

Klasa

Nr tel rodzica